Ώσπερ σώμα στερηθέν ψυχή πίπτει, ούτω και πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.

Όπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει,
έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι , καταλύεται.

(Αριστοτέλης 384-322 π.Χ)
ΠΡΟΦΙΛ
Το γραφείο μας λειτουργεί από  εικοσαετίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών με ειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο. Οι  εντολείς μας προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τον ασφαλιστικό, τουριστικό, τραπεζικό, ναυτιλιακό και αμιγώς εμπορικό κλάδο. 

Η νομική κατάρτιση των συνεργατών μας και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέπεια απέναντι στους εντολείς μας και η επιλογή των αποτελεσματικότερων χειρισμών για κάθε υπόθεση, αποτελούν το κύριο μέλημά μας και συνάμα το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2024 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου