Δίκαιο Ακινήτων

Οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν αντιμετωπίσει πληθώρα νομικών ζητημάτων και είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν επιτυχώς κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την  απόκτηση, εκμετάλλευση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας. Ενδεικτικά και μόνο σχετικά αναφέρονται : Νομικός έλεγχος ακινήτων , Αντιδικίες σε μισθωτικές διαφορές και εν γένει διαφορές εμπράγματου δικαίου (διεκδικητικές αγωγές κ.τ.λ.).
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2023 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου