Δίκαιο Συμβάσεων

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν πολυετή εμπειρία στη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων. Υποστηρίζουμε τον εντολέα μας τόσο στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, όσο και στο στάδιο της κατάρτισης, του ελέγχου και της εφαρμογής της σύμβασης. Προλαμβάνουμε τον κίνδυνο και αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει προσφέροντας πάντα την αποτελεσματικότερη λύση. Ενδεικτικά έχουμε προασπίσει τα συμφέροντα εντολέων μας σε περιπτώσεις:
  • Συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising)
  • Συμβάσεων εμπορικής αντιπροσώπευσης
  • Συμβάσεων πρακτορείας (factoring)
  • Συμβάσεων έργου
  • Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2023 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου