ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο μας λειτουργεί από  εικοσαετίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών με ειδίκευση στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο. Οι  εντολείς μας προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τον ασφαλιστικό, τουριστικό, τραπεζικό, ναυτιλιακό και αμιγώς εμπορικό κλάδο. 

Η νομική κατάρτιση των συνεργατών μας και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέπεια απέναντι στους εντολείς μας και η επιλογή των αποτελεσματικότερων χειρισμών για κάθε υπόθεση, αποτελούν το κύριο μέλημά μας και συνάμα το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φροντίζουμε πάντα για τον άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό όλων των εγκαταστάσεων μας, με γνώμονα την διασφάλιση των δεδομένων που διαχειριζόμαστε και την αδιάλειπτη λειτουργία του γραφείου μας.

Με όραμά μας τη διαρκή εξέλιξη του γραφείου, των συνεργατών αλλά και των υπηρεσιών μας, επενδύουμε τόσο στην ανάπτυξη των υποδομών όσο και στη συνεχιζόμενη κατάρτιση των συνεργατών μας. Έτσι, επιτυγχάνουμε την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα και γινόμαστε όλο και περισσότερο ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί.
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2023 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου