Εμπορικό Δίκαιο

Με εντολείς μας μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που ανακύπτουν τόσο στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, όσο και  σε ζητήματα με τρίτους.

Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους εντολείς μας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους. Είμαστε σε θέση να εξηγούμε κάθε φορά όλο το φάσμα των δυνατών επιλογών και με την ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση που μας χαρακτηρίζει από κοινού καταλήγουμε στη βέλτιστη λύση ανά περίπτωση.

Ενδεικτικά, στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται:
  • Σύσταση εταιρειών, ίδρυση και εγκατάσταση θυγατρικών ή υποκαταστημάτων
  • Διασφάλιση και ικανοποίηση εμπορικών απαιτήσεων
  • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)
  • Προστασία καταναλωτή και ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα (ν. 2251/1994)
  • Δίκαιο αξιογράφων
  • Προπτωχευτικό και Πτωχευτικό Δίκαιο
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2023 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου