Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Δίκαιο

Δεδομένου του κεντρικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία καθώς και της πληθώρας των τομέων δικαίου που άπτεται και που αφορούν τόσο στον επενδυτή όσο και στον καταναλωτή των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, το γραφείο μας προσφέρει πλήρη νομική υποστήριξη σε θέματα αναφορικά με:
 • Σχέσεις τουριστικών γραφείων με ξενοδόχους
 • Overbooking
 • Συμβάσεις all inclusive
 • Συμβάσεις allotment
 • Guarantee commitment
 • Ευθύνη ξενοδόχου για τα εισκομισθέντα
 • Απόκτηση σήματος λειτουργίας
 • Υποχρεώσεις ξενοδόχων με βάση τον αστικό κώδικα αλλά και την ξενοδοχειακή νομοθεσία
 • Εκμετάλλευση αιγιαλών από τουριστικές επιχειρήσεις (παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, τρόπος χρήσης αιγιαλού, παραχώρηση με ή χωρίς δημοπρασία κ.τ.λ.)
 • Συμβάσεις χρονομεριστικών μισθώσεων (time sharing)
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Eπιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών (χερσαίες μεταφορές, αερομεταφορές – πτήσεις charter κ.τ.λ.)
 • Οικονομικές ενισχύσεις τουριστικών επιχειρήσεων (υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων κ.τ.λ.)
Takakis Law Firm
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 15125 Μαρούσι
Τ: 2106143661
F: 2106143616
E-mail: secretariat@takakis.com
© 2023 Takakis Law Firm. All rights reserved. | Πολιτική Απορρήτου